Tight & loose

Tight och loose är vanliga benämningar på två slags spelstilar i Texas holdem poker. Att spela tight innebär du spelar med ett selektivt urval av starthänder och efter floppen fullföljer du bara när du har en stark hand.

Tight spelstil i poker
En tight spelare är svårare att profitera, eftersom denne sällan ger dig betalt med mediokra händer. Det främsta sättet att exploatera den som spelar tight är att straffa hans restriktiva spelstil genom att bluffa ofta. Detta låter sig bäst göra mot passiva tighta spelare, denna typ av spelare brukas kallas tight-passive (TP). Skickliga tighta spelare har dock en balans i sitt spel vilket inte tillåter dig att plocka upp alltför många potter på detta sätt.

Hur tuff motståndare en tight spelare är beror en del på hur aggressiv han är. En aggressiv tight spelare brukar benämnas tight-aggressive (TAG). Att kombinera tight och aggressivt spel är ofta det vinnande konceptet Texas holdem poker. Med ett aggressivt spel för du kommandot och sätter motståndaren under press.

Loose spelstil i poker
Loose är motsatsen till tight. Att spela loose, eller löst, innebär att du spelar med ett brett urval starthänder och du synar efter floppen med en stor handfördelning (range).

Lösa spelare är ofta dem mest lönsamma motståndarna i poker. Det beror på att de spelar för många starthänder med liten potential och att de inte lägger mediokra händer ofta nog.

Önskemotståndaren är en spelare som är loose och passiv på samma gång – detta brukar benämnas loose-passive (LP). Denne spelartyp har en tendens att syna alldeles för mycket och låta motståndaren ta kommandot. När du upptäcker att motståndaren är loose-passive ska du alltså satsa med dina starka händer för mjölka ut pengar.

En loose spelare som samtidigt är aggressiv – en så kallade loose-aggressive (LAG) spelstil – är den mest oberäkneliga spelaren du kan ställas emot. Ofta är dessa spelare enkla att exploatera genom att vänta in en bra hand och sedan låta dessa göra ett kostsamt misstag. Det finns också loose-aggressive spelare som är sofistikerade medan de är medvetna om sin spelstil och använder den på ett utstuderat vis.