Starthänder i Texas holdem

I Texas holdem delas varje spelare två hålkort vilka utgör starthanden. Det finns 169 olika kombinationer, borträknat färgkonstellationer. A-A (två ess) är den bästa starthanden och du kommer att delas denna hand 1 gång utav 120. Den sämsta handen är 2-7 off suit (off suit betyder att korten är i olika färg).

Men i stället för att fokusera på specifika händer kan vi gruppera starthänderna i olika kategorier.  

 1. Pocketpar: par från 2-2 till A-A.
 2. Krafthänder: två höga kort, till exempel A-J eller Q-K.
 3. Spekulativa händer: händer med potential som behöver vissa kort att förbättras 
  1. a) Suited: hålkort i samma färg, till exempel 8 6.
   b) Connected: två hålkort i följd, till exempel 9-8.
   c) Suited connected: två kort i samma färg och i svit, till exempel 7 6.
 4. Dominerade händer: händer som är sårbara genom en dålig kicker, till exempel A-2.
 5. Skräphänder: händer med liten styrka och potential, till exempel 5-2 och 9-3 off suit.

Genom denna uppdelning kan vi ställa upp vissa riktlinjer. Vi slänger alla skräphänder direkt (undantag kan ibland gälla heads-up). Vi är också mycket restriktiva med att spela dominerade händer då dessa tenderar att vinna små potter och förlora stora.

Däremot spelar vi höga pocketpar och krafthänder aggressivt medan vi gärna vill gå med i handen och se en flopp med medium och låga pocketpar samt med bättre spekulativa händer.       

Förutom starthändernas styrka i sig själva ska hänsyn tas till antal spelare vid bordet: Desto fler spelare desto mer selektiva måste vi bli i valet av spelbara starthänder. Andra viktiga faktorer är vår position (se positionspelet) samt om motståndarnas spelstil är tight eller loose.  

De 20 bästa starthändena
Till sist ska vi se vilka de 20 bästa starthänderna är. Notera att denna lista inte i varje fall är absolut utan det finns en del gränsfall samt att det kan bero på omständigheter som tidigare nämnts.

 1. AA
 2. KK
 3. QQ
 4. JJ
 5. AKs
 6. TT
 7. AQ
 8. AJs
 9. AK
 10. KQs
 11. ATs
 12. KJs
 13. AQ
 14. 99
 15. QJs
 16. KTs
 17. 88
 18. QTs
 19. A9s
 20. AJ
A = Ace (ess)
K = King (kung)
Q = Queen (dam)
J = Jack (knekt)
T = Ten (tio)
s = suited (samma färg)