Att spela balanserat

I poker handlar det om att kunna spela balanserat och med detta menas i hög grad en anpassning till omständigheterna.

I en hand där du möter en till två spelare lönar sig aggressivt spel. Detta beror på att det är vanligt att ingen av dina två motståndare har en särskilt bra hand och de kommer därför lägga sina händer relativt ofta när du satsar.

När du sitter på ett bord med många spelar måste du tänka i motsatt riktning. Nu handlar det om att vara aggressiv vid färre tillfällen. Då det finns många spelare som kan ha bra händer kommer det bli kostsamt om du är aggressiv och satsar i för många lägen.

De som har känsla för spelet lyckas ofta bra med att balansera spelet. De tar hänsyn till den inbyggda dynamiken och anpassar sig till olika situationer i stället för att spela likadant oavsett om de möter en eller tre spelare i en hand.