Positionsspel

Med position i Texas holdem poker refererar vi till de olika inbördes platserna vid bordet och i relation till blindsen samt dealerknappen.

pokerbord

UTG = Under the gun
BB = Big blind
SB = Small blind
B = Dealer button (dealerknappen)

Röd, gul och grön färg = Tidig, mellan respektive sen position

Den första positionen kallas alltså ”under the gun”, vilket är en passande bildlig beskrivning. Desto tidigare position desto bättre starthand behöver du för att gå med i potten. Skälet är att det är många spelare som kommer agera efter dig och eventuella höjningar kan tvinga dig att lägga en halvbra hand som du redan betalat för.

Vice versa innebär det att då en spelare öppnat från en tidig position ökar kraven på din hand när du agerar efter. Denna omständighet brukar kallas ”The Gap Concept”.

I korthet går detta ut på att du bör utgå från att en spelare som öppnar från tidig position har en kvalitetshand.

Förutsättningarna kring detta ”gap” är av sådan betydelse att det kan med en starthand som A-T från mellanposition antingen vara korrekt att öppna handen med en höjning samtdigt som det kan vara korrekt att lägga handen efter att UTG har gått med. Att syna med en hand som består av ett ess med svag eller relativt svag kicker innebär ofta för stora risker då din hand kan vara dominerad av ett annat ess med högre kicker.

Exakt hur mycket hänsyn du ska ta till gapet beror på spelstilen hos din motståndare och antalet spelare vid bordet. Spelas det 6-händigt minskar således betydelsen av gapet gentemot då det gäller fullt bord (9 eller 10 spelare).