Implicerade odds

I en föregående artikel lärde vi oss vad pot odds var. Det är dags att stifta bekantskap med något som kallas implicerade pott odds eller bara implicerade odds, vilket kan ses som en fortsättning på pot odds.

Ordet implicerade blir i grundform ´implicera´ vilket betyder inblanda, inbegripa, innebära. I sammanhang som rör poker är det implicerade oddset - förenklat uttryckt - detsamma som pot odds plus en eventuell vinst betingad av den rådande spelsituationen.

Detta kan illustreras i ett spelexempel:

  • Din hand: A 5
  • Bordet: 9 3 Q 6
  • Motståndarens hand: K 8

Både du och din motståndare har alltså ett färgdrag fastän du drar till en högre färghand.
Om din motståndare satsar i detta läge och du inte får tillräckliga pot odds för en syn kan de implicerade oddsen ändå berättiga en syn.

Du ser givetvis inte din motståndares hålkort, men låt säga att du misstänker att denne också har ett starkt färgdrag. I detta fall kan du räkna med att vinna en extra stor pott ifall ytterligare ett färgkort delas och din gissning stämmer. (Notera dock att sannolikheten för en hjärter samtidigt minskar om motståndaren också har två stycken.)

Till skillnad från pot odds går det inte att beräkna de implicerade oddsen med någon exakthet, du måste grunda ett ställningstagande på de vanliga pott oddsen ihop med övriga faktorer.