Check-raise

Utöver bet och raise finns ytterligare ett sätt att få in pengar i potten. En check-raise innebär att du först checkar och vid den eventualitet en motspelare satsar besvarar du detta med en raise. Anledningen till varför du inte satsar direkt är att du önskar få in en extra bet i potten och genom att först checka framlockar du i vissa lägen en bet.

De gånger en check-raise är ett lämpligt drag är när du möter en aggressiv spelare som ofta satsar utan att ha en hand. Det går också bluffa med en check-raise, särskilt om du tror din motståndares bet gjordes mer på grund av din passiva check och än att denne verkligen har en stark hand - i detta fall blir din check-raise en semi-bluff.

Check-raise är en manöver som bör användas sparsamt. Du vill till exempel inte checka och riskera att motståndaren checkar efter dig då det ligger två färgkort på bordet och din motståndare kan ha två hålkort med denna färg (undantag kan finnas).

Överkurs
Detta avsnitt är något av en överkurs och du kan välja att hoppa över det så länge och fortsätta till nästa del av guiden.

Check-raise är kanske som mest användbart i Limit holdem. Check-raise kan då användas i speciellt två syften:

  1. Att framlocka ett extra bet
  2. Att försämra motståndarnas pott odds  

Den första punkten har vi redan gått igenom så låt oss titta på punkt två.

Vi har floppat topparet med bra kicker. Vi är först att agera med tre andra spelare efter oss. Vi utgår från att vi har den bästa handen men bordet tycks kunna ge motståndarna steg- och färgdrag vill vi avgöra handen snabbast möjligt eller åtminstone minska antalet spelare i handen.

Då borde vi väl satsa? Fast vad händer om vi satsar och nästa spelare synar? Jo, de återstående två spelarna får goda pott odds till att syna och därmed är risken stor att vi får tre spelare kvar i handen.

Låt oss se vad som skulle kunna hända om vi i stället checkat. De två spelarna efter oss checkar medan sista spelaren i position satsar. Nu är det vår tur igen och vi höjer. Spelare 1 och 2 som bara behövde syna en satsning i föregående exempel då vi satsade måste nu syna två satsningar efter vår check-raise.     

Vi har genom en check-raise försämrat pott oddsen för två av de tre spelarna, vilket bör minska chansen att de synar och vi uppnår målet att reducera antalet spelare i potten.

Dessutom lägger sig ofta spelaren som först höjde. Hans höjning i detta läge beror ofta på att han är i position och inte på grund av en stark hand.