C-bet

C-bet är en förkortning av continuation-bet. C-bet går ut på att följa upp en höjning pre flop med en satsning direkt efter floppen och detta utförs i regel när du är i position och spelar mot få spelare.

C-bet går ut på att behålla initiativet och handlar inte så mycket om styrkan på din hand. Detta har till sin följd att du ofta kommer utföra din C-bet utan att ha träffat något på floppen och just därför fallerar denna taktik då flera spelare är inblandade. C-bet har alltså sina största fördelar heads-up.

Det typiska tillvägagångssättet är att du satsar halva potten eller något mer. På så sätt räcker det att du vinner en utav tre händer för att nå förtjänst.

Vi tittar på hur detta kan gå till i en situation där du spelar heads-up:

Du delas hålkorten A 8 och höjer 2 gånger BB från position, motståndaren synar. Potten är 120 kronor.

Floppen kommer: 5 2 J, motståndaren checkar och du satsar 60 kronor varpå motståndaren lägger sig. C-bet är effektiv genom att aggressivitet ofta vinner potter som spelas mellan få spelare av det faktumet att oftast träffar ingen något. Att satsa direkt efter floppen medför att du drar nytta av detta faktum. När det är få spelare inblandade tenderar också potten bli stor i relation till varje spelare, vilket leder till försämrade dragodds.