Bet & raise

I Texas holdem poker kallas en satsning för bet och att höja kallas för raise. Det är lätt hänt att förväxla dessa båda som varande samma sak, men det finns alltså en skillnad. Med bet menas en satsning som görs efter övriga spelare har checkat eller att du är först i tur. Raise däremot innebär att du höjer en tidigare gjord satsning under samma satsningsrunda. (Eftersom " bet" och "raise" ibland blir otympliga i en text på svenska kommer satsning och höjning i olika böjningar användas en del.)

Låt säga att Spelare 1 checkar och Spelare 2 satsar 10 kronor. Spelare 3 har då valet mellan att lägga sig, syna eller att höja. En höjning måste minst vara det dubbla av föregående satsning. Därför kan Spelare 3 inte höja 5 kronor här utan måste minst göra en höjning med ytterligare 10 kronor, det vill säga totalt 20 kronor.

Check kontra bet
Låt oss klargöra varför det ofta är att föredra att satsa i stället för att bara checka.

  • En bet möjliggör att pottens vinns direkt.
  • När du har en bra hand vill du bygga upp en pott.
  • Du vill skydda dina händer, dvs du vill inte ge motståndaren ett gratiskort som kan innebära att du riskerar bli utdragen på nästkommande kort.

Syna kontra raise
Att syna är ibland ett utmärkt alternativ, men andra gånger kan detta vara passivt då du låter din motståndare få initiativet coh låter honom även bestämma pottens storlek. Genom att besvara en bet med en raise kommer du vinna handen direkt alternativt få information.

Låt oss ta ett exempel:

  • Du 5 6
  • Bordet 4 T 2
  • Motståndare X X

Låt säga att potten är 20 kr och motståndaren satsar 10 kr. Du synar för att du har möjlighet till färg. På turn kommer K och motståndaren satsar 30 kr, du synar och potten är 90 kr. På river kommer 2 och motståndaren satsar 100 kr. Vad gör du?

Motståndarens sista satsning indikerar en stark hand. Du har visserligen färg, men chansen är stor att din motståndare har en högre färg. Problemet här är att du inte har någon information.

Om du i stället hade höjt motståndarens första bet efter floppen hade givits mer information. Det hade räckt att beta 20 kr för information och chansen att vinna potten direkt, då hade du inte behövt betala 40 kr plus eventuellt 100 kr för att syna motståndarens serie av bets.

Detta visar oss ändamålet med planering av handen och aggressivt spel gentemot att agera passivt och i slutändan hamna inför ett ofördelaktigt beslut.

Re-raise
Det finns ytterligare en variant på raise, re-raise. En re-raise innebär att du höjer en redan gjord höjning. En sekvens kan se ut enligt följande: bet, raise, re-raise.